Donations on the occasion of World Refugee Day by MTO students in Stockholm, 20th June 2020

För att uppmärksamma FNs världsflyktingdag under pågående Covid-19 pandemin,   donerade studenter från MTO Shahmaghsoudi®  Stockholm, 80 matkassor till Frälsningsarméns kvinnocenter i Akalla samt delade ut 50 matlådor under festliga former till ungdomar från Ensamkommandes förbund.

To commorate UNHCR World Refugee Day during ongoing Covid-19 pandemic, students of MTO Shahmaghsoudi®  Stockholm Center, donated 80 grocery bags to the women shelter of Frälsningsarmén  in Akalla, and in convivial manner 50 warm meals were shared with youths from society for unaccompanied minors (Ensammkommandes förbund).

#mtocovid19response #mto #mtoshahmaghsoudi #schoolofislamicsufsim #sufi #sufism #islam #tamarkozapp #worldrefugeeday #ensamkommandesforbund #kvinnocentret #frälsningsarmén